Din expert vid start & avslut inom den privata vården

Här får du stödet du behöver. Välkommen att höra av dig för ett första samtal utan förpliktelser!

Många lagar och komplicerade regelverk styr svensk hälso-, sjuk- och tandvård. Den kan var klokt att höra sig för hur man kan gå till väga och få stöd när man startar eller avslutar/säljer en verksamhet!

Jag har arbetat start och etableringar samt avslut av privata mottagningar i mer än 35 år. Välkommen!

Hur går det till? Lär känna mig

Sjukvård

Den totala andelen vård som utförs privat är i Sverige är ca 20%. Andelen privat primärvård närmar sig 50% medan övrig somatisk specialistvård utgör ca 10%.

Det finns således möjligheter för alla yrkeskategorier inom hälso- & sjukvård att på sikt kunna jobba och även driva verksamhet i den privata vårdsektorn.

Läs mer

Tandvård

4 miljoner personer besöker tandläkare varje år och nästan 70% av tandvården utförs av privata vårdgivare. Det finns nästan 2 000 privata aktörer och ca 3 500 mottagningar.

(Folktandvården finns i alla Regioner och har ca 880 mottagningar.

På marknaden råder fri etableringsrätt, dvs har du en godkänd tandläkarlegitimation så kan du starta en mottagning och få del av det statliga försäkringsstödet på samma villkor som andra aktörer.

Läs mer

Hur går det till?

Våga ta steget

Att lämna sin comfort zone och ta steget ut är inte alltid ett lätt beslut att ta. Varför ska man lämna tryggheten bakom sig och ge sig ut i det okända där du själv står som ansvarig? Mitt jobb går ut på att skapa en trygghet i det okända, genom att guida dig igenom den stundvis snåriga processen. Här får du en förenklad bild över hur det ser ut och hur jag tar dig igenom din resa från idé till verklighet.

Om mig

Kontakta mig

Använd formuläret nedan för att skapa vår första kontakt. Du kan använda formuläret som intresseanmälan, offertförfrågan eller om du bara vill ställa en fråga. Ju mer information du ger, desto bättre grund har jag när jag sedan återkopplar till dig.

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna i detta formulär sparas i 2 år enligt EU:s krav på GDPR (General Data Protection Regulation). AB Sincerus Konsult för aldrig vidare dina uppgifter till tredje part utan särskild överenskommelse. Full diskretion garanteras.