Din egen tandvårdsklinik

Hjälp att starta privat tandläkarmottagning

Nästan 70% av tandvård på vuxna Sverige utförs av privata vårdgivare. Det finns nästa 2 000 privata vårdgivare och ca 3 500 mottagningar. Vissa privata vårdgivare har flera mottagningar organiserade i tandvårdskedjor. Folktandvården finns i alla Regioner och har ca 880 mottagningar. Totalt besöker ca 4 miljoner personer tandläkare varje år.

På marknaden råder en fri etableringsrätt dvs har du en godkänd tandläkarlegitimation så kan du starta en mottagning och få del av det statliga försäkringsstödet på samma villkor som andra aktörer.

Den formella delen att etablera sig privat in tandvården är inte så omfattande. Grunden är en fri etablering, en fri prissättning och en fast statlig återbäringstaxa. Tandvårdstaxan är prestationsbaserad inom vuxentandvården, dvs intäkten styrs av antalet åtgärder som görs. Den privata marknaden är relativt stabil och det sker inte någon speciell ökning av antalet mottagningar. Men att köpa en tandläkarmottagning eller att starta en ny kräver ordentlig kunskap bl.a. om vad som är rimligt när det gäller exempelvis köpeskilling (mottagningsköp), möjliga intäkter, kostnader på kort och lång sikt, finansiering, hyresavtal, försäkringar m.m.

Kontakta mig Läs mer på Försäkringskassan