Magnus Nilsson

Konsult

Jag erbjuder kunskap och min erfarenhet till personer och/eller företag som vill starta ny verksamhet inom svensk hälso och sjukvård eller inom tandvård.
Jag erbjuder också stöd i samband med köp eller försäljning av vårdverksamheter.